Zadaniem Centrum Symulacji Medycznych (CSM) Uniwersytetu w Siedlcach (UwS) jest podniesienie skuteczności i jakości praktycznego nauczania studentów kierunków medycznych (m.in.: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, lekarski). Rolą symulacji medycznych jest umożliwienie nauczania poprzez uczestnictwo w realistycznych scenariuszach osadzonych w naturalnym dla danej specjalności środowisku pracy. Organizujemy warsztaty i pokazy dla grup zorganizowanych w ramach promocji działalności CSM. Prowadzimy egzaminy standaryzowane (m.in. OSCE). Wdrażamy projekty badawczo-dydaktyczne i działalność badawczą.

Nawiązujemy współpracę z jednostkami zewnętrznymi (w tym z podmiotami leczniczymi). Organizujemy szkolenia, kursy i pokazy dla szerokiego grona odbiorców, w tym społeczności lokalnej. Prowadzimy i organizujemy zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem m.in.: symulacji wysokiej, pośredniej i niskiej wierności, symulacji hybrydowej, pacjenta standaryzowanego, e-learningu i rzeczywistości wirtualnej. Pozyskujemy środki zewnętrzne na rozwój i rozbudowę struktur CSM UwS.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wspólnymi przedsięwzięciami do kontaktu z nami.

Zespół CSMPARTNERZY

4 HELP VR Edge Hill University rm meditrans Lotnicze Pogotowie Ratunkowe psp
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Towarzystwo Pomocy Doraźnej Auto Kasacja

WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI

SKN pielgniarstwa      SKN ratownictwa         SKN lekarski 1
AKTUALNOŚCI

MedSim: czerwiec 2024

Zespół w składzie: Justyna Cudna (ratownictwo medyczne rok 1), Damian Stefaniak (ratownictwo medyczne rok 2), Ireneusz Panasiuk (ratownictwo medyczne rok 2), Lidia Skolimowska (pielęgniarstwo rok 3), Wiktoria Rembowska (lekarski rok 1) - startuje w zawodach symulacji medycznej, które odbędą się w Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

       medsim2024b  medsim2024a  medsim2024c

 

WOŚP: styczeń 2024

Nie mogło nas zabraknąć na 32. Finale WOŚP. Prowadziliśmy warsztaty i pokazy najnowszych symulatorów i sprzętu medycznego w Galerii Siedlce. Wszyscy chętni ćwiczyli na specjalnych stanowiskach medycznych, mogli sprawdzić jakość wykonywanej przez siebie resuscytacji, zbadać parametry życiowe w punkcie pielęgniarskim, a także zwiedzić karetkę Centrum Symulacji Medycznych. Pełna puszka WOŚP została już przekazana do sztabu 🙂 Dziękujemy!

       wop 2024 3  wop 2024 1  wop 2024 4


Egzamin dyplomowy OSCE 2023 dla kierunku pielęgniarstwo

Zakończyliśmy dyplomowy egzamin OSCE dla kierunku pielęgniarstwo. Ciężka praca egzaminatorów oraz całego zespołu CSM pozwoliła na przeprowadzenie egzaminu klinicznego na wysokim poziomie, oczywiście metodą symulacji wysokiej wierności 😊 Gratulujemy dyplomantom!

       osce luty2023a osce luty2023b  osce luty2023c IV Ogólnopolski Konwent pt.: ”Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”

Na zaproszenie Fundacji "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych nasz zespół z Centrum Symulacji Medycznych prowadził wykłady oraz warsztaty podczas IV Ogólnopolskiego Konwentu pt.: ”Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”, który odbył się w dniach 27-28 października 2022 r. w Warszawie. Zgodnie z przyjętym harmonogramem konferencji naukowej Dyrektor CSM dr hab. n med. i n. o zdr. Piotr Leszczyński, prof.ucz. omawiał zagadnienia współczesnych technik edukacji medycznej w dwóch panelach tematycznych: INNOWACJE - "Nowoczesne formy edukacji personelu medycznego - symulacja medyczna" oraz PRAWO - "Rola świadka zdarzenia w sytuacji wypadku drogowego". Podczas jednej z prezentacji uczestnicy Konwentu mogli doświadczyć pełnego zaskoczenia, kiedy nagle stali się uczestnikami zdarzenia z udziałem pacjenta symulowanego odgrywanego przez technika symulacji medycznej i ratownika medycznego - p. Karola Gajowniczka. Starszy człowiek tracący przytomność wśród widowni pozwolił uświadomić emocje jakie towarzyszą świadkom zdarzenia podczas wypadków i nagłych zachorowań. Słuchacze zapoznali się ze strukturą i wyposażeniem rozwijającego się Centrum Symulacji Medycznych UPH, a także korzyściami płynącymi z zajęć wdrażanych dla studentów naszego Uniwersytetu. Na zakończenie każdy z uczestników mógł odbyć warsztaty, podczas których p. Paulina Gryz - technik symulacji medycznej, prowadziła instruktaż z zakresu pomocy rannym w wypadkach drogowych.

konwent 2022b konwent 2022e konwent 2022c


Konferencja naukowa "Innowacje w praktyce" Lublin 2022

W Lublinie w dniach: 20-21.10.2022 odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Innowacje w praktyce”, podczas której instruktorzy CSM zaprezentowali kombinezon geriatryczny pozyskany w ramach Projektu MCSM, a także program VR wykorzystywany do nauki zabiegów ratujących życie.

       innowacje w praktyce 2022 a innowacje w praktyce 2022 c   innowacje w praktyce 2022 b
 


Letnie warsztaty symulacji medycznej 2022 za nami. 

We wrześniu 2022 uczestniczyliśmy w letnich warsztatach symulacji medycznej w Słupsku. Nasi technicy symulacji doskonalili swoje umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów, w świetnej, twórczej atmosferze. Rok akademicki 2022/2023 w CSM UPH rozpoczynamy zatem z nową energią i pomysłami.

       slupsk2022a slupsk2022b  slupsk2022c 


XI Mistrzostwa Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym: 3-5 czerwca 2022 r. 

CSM UPH miało zaszczyt i przyjemność współorganizować XI Mistrzostwa Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym. W czasie trwania zawodów zespoły składające się ze studentów reprezentujących uczelnie z całej Polski konkurowały między sobą w symulacyjnych zdarzeniach medycznych. Zespoły musiały wykazać się znajomością procedur oraz algorytmów postępowania w stanach nagłych zarówno u dorosłych jak i dzieci. Wszystkie zadania przygotowane były w warunkach wysokiej wierności, dzięki pacjentom standaryzowanym, symulatorom oraz ludzkim nieutrwalonym preparatom.

       mistrzostwa1 mistrzostwa2  mistrzostwa3 


Szkolenie OSP: 15 maja 2022 r. 

Przy współpracy z Państową Strażą Pożarną w Siedlcach prowadziliśmy warsztaty ratownictwa technicznego dla jednostek OSP z gminy Skórzec. Druhowie trenowali z nami zabezpieczanie zagrażających życiu krwotoków, brali udział w symulacjach medycznych i zapoznali się z aktualnymi standardami postępowania z pacjentem urazowym. Gratulujemy zaangażowania i liczymy na dalszą udaną współpracę z Komendą Miejską PSP w Siedlcach.

       OSP1  OSP2 OSP3 
 


Dni Otwarte UPH: 23-24 marca 2022 r. 

Tegoroczne Dni Otwarte Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu dla kandydatów na kierunek ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo odbyły się w Centrum Symulacji Medycznych. Uczestnicy mieli niebywałą okazję uczestniczyć w realistycznych symulacjach medycznych, zapoznać się z nowoczesnym sprzętem i zgłębiać tajniki pracy medyka na oddziale szpitalnym, sali intensywnej terapii, czy zespole ratownictwa medycznego. 

dzień otwarty CSM dzień otwarty CSM dzień otwarty CSM


Współtworzymy Międzynarodową Konferencję Symulacji Medycznej

konferencja - Medical Simulation II


Akcja WOŚP: 30 stycznia 2022 r. 

Zgodnie z planem graliśmy dziś razem z WOŚP w samym centrum Siedlec. Darmowe pokazy, konkursy i szkolenia z pierwszej pomocy. Wszyscy chętni mogli zwiedzać ambulans Centrum Symulacji Medycznych oraz szkolić się pod okiem studentów Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego. Dziękujemy!

Akcja WOŚP 2022 - 1 Akcja WOŚP 2022 - 2 Akcja WOŚP 2022 - 3


Ambulans dla CSM: 26 listopada 2021 r. 

Centrum Symulacji Medycznych UPH otrzymało ambulans sanitarny typu C marki Mercedes-Benz Sprinter, przekazany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego z siedzibą w Płocku. Decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika wyposażony w sprzęt medyczny ambulans, który skończył służbę w Systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, będzie mógł być teraz wykorzystany na potrzeby kształcenia i doskonalenia kadr medycznych Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Uroczystego odbioru kluczyków z rąk mgr Lucyny Kęsickiej - Dyrektora SP ZOZ WSPRiTS w Płocku dokonał prof. dr hab. Mirosław Minkina - Rektor UPH, dr hab. Piotr Leszczyński - Dyrektor CSM UPH, mgr Michał Kowal - Kanclerz UPH. Otrzymany wysokiej jakości sprzęt pozwoli na podniesienie jakości edukacji w zakresie ratownictwa medycznego dla studentów naszego Uniwersytetu, a także umożliwi szeroko rozumianą promocję zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w społeczności lokalnej.

Karetka dla CSM 1
Karetka dla CSM 2 Karetka dla CSM 3


Szkolenie dla Hufca ZHP: 22-23 października 2021 r. 

Szkolenie dla Hufca ZHP 1
Szkolenie dla Hufca ZHP 2 Szkolenie dla Hufca ZHP 3


Oficjalne otwarcie CSM - 16 wrzesień 2021 r. 

Otwarcie CSM 1
Otwarcie CSM 2 Otwarcie CSM 3
Otwarcie CSM 4 Otwarcie CSM 5 Otwarcie CSM 6

List gratulacyjny Wojewody Mazowieckiego

List gratulacyjny Marszałka Województwa Mazowieckiego

List gratulacyjny Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

List gratulacyjny Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

O CSM w Tygodniku Siedleckim (link do materiału)

O CSM w Życiu Siedleckim (link do materiału)

O CSM w Radio Eska (link do materiału)

O CSM w RDC (link do materiału)


Obejmujemy patronatem Międzynarodową Konferencję Symulacji Medycznej

konferencja - Medical Simulation I


Szkolenia techników symulacji medycznej - maj 2021 r. Suwałki

szkolenie w Suwałkach 7
szkolenie w Suwałkach 8 szkolenie w Suwałkach 9

Rekrutacja studentów

Rekrutacja studentów kierunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych:

Terminy:

I rok kierunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia rekrutacja we czwartek 11.03. 2021 r.:
Pierwsza grupa, sala 304, godz. 10-12.30
Druga grupa, sala 304, godz.12.45-15.15
Trzecia grupa, sala 304, godz. 15.30-18.00

II rok, kierunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia, 6 sem., rekrutacja we środę 17.03.2021r.
Pierwsza grupa, sala 227, godz. 8.00-10.15
Druga grupa, sala 227, godz.10.30-12.45
Trzecia grupa, sala 227, godz. 13.00-15.15

II rok, kierunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia, 7 sem.,rekrutacja we środę 17.03.2021r.
Pierwsza grupa, aula, godz 16.30-17.00
Druga grupa, aula, godz 17.15-18.15
Trzecia grupa, aula, godz 19-20.20

III rok kierunku pielęgniarstwo (6 i 7 semestralne) rekrutacja odbędzie się on -line Formularze zgłoszeniowe zostaną przesłane na e-maila grupowego , z prośbą o dostarczenie wypełnionego formularza do Dziekanatu (może być pocztą ).Szkolenia techników symulacji medycznej

Ogłaszamy nabór zgłoszeń na szkolenie dla TECHNIKÓW SYMULACJI MEDYCZNEJ. Czas złożenia dokumentów upływa 14-go lutego 2021r. (w Dziekanacie WNMiNoZ).

Szkolenia kadry instruktorskiej - styczeń 2021 r. Suwałki

szkolenie w Suwałkach 1
szkolenie w Suwałkach 2
szkolenie w Suwałkach 3
szkolenie w Suwałkach 4
szkolenie w Suwałkach 5
szkolenie w Suwałkach 6

Projekt "Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia"


Fundusze Europejskie
Rozpoczęliśmy realizację projektu realizowanego w ramach konkursu pn. ,,Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (edycja II)”, nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19. Opracowaliśmy i wdrażamy Program Rozwojowy Uczelni w zakresie utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku pielęgniarstwo. Dzięki projektowi podnosimy kompetencje studentów w zakresie umiejętności praktycznych z wykorzystaniem technik symulacji. Rozwijamy kompetencje kadry dydaktycznej w zakresie symulacji medycznej i zmniejszamy prawdopodobieństwo popełniania błędów przez studentów dzięki wielokrotnym ćwiczeniom procedur w pracowni symulacji medycznej. To pozwoli na zwiększenie obiektywizmu w ocenianiu postępów studentów w procesie kształcenia praktycznego.

 Więcej informacji o projekcie w zakładce Projekt MCSM